Sakinių pavyzdžiai

Sakinių pavyzdžiai sakyti

Čia galite rasti daugybę pavyzdinių sakinių, skirtų žodžiui sakyti, arba, kitaip tariant, sakinių, kurie gali padėti išmokti sakinyje naudoti žodį sakyti in a sentence. Mokymasis naudoti žodį sakiniuose gali būti labai naudingas, pavyzdžiui, kai reikia išmokti vartoti žodį sakinyje, kokiame kontekste žodis gali būti naudojamas, taip pat sužinoti tikrąją žodžio reikšmę "sakyti".

Sakyti sakinyje

Žemiau rasite kelis sakinius, iliustruojančius, kaip sakinyje vartoti žodį sakyti


 1. Galima sakyti jie bendrauja tam tikra kalba.


 2. Joje imta giedoti ir pamokslus sakyti lietuviškai.


 3. Šiomis dienomis friulų kalbos salos Rumunijoje, galima sakyti, išnykusios.


 4. Todėl galima sakyti, kad Mėlynųjų Vandenų mūšis keitė civilizacinį Europos žemėlapį.


 5. Tada, galima sakyti, jis kaip tik ir atsivėrė sąlygotosios kilmės tiesai, įžvelgė ją.


 6. Magiška medžio ir miško pasaulėjauta laikui bėgant sumenksta, nors negalima sakyti, kad ji išnyksta.


 7. Kita galimybė yra sakyti, kad po paskutinio įvykio vėl įvyksta pirmas įvykis ir taip viskas eina ratu.


 8. Kolektyvinė veikla, galima sakyti, yra svarbiausias bruožas visuomeninio pasirinkimo pritaikymo srityje.


 9. Net 18 metų (1958–1976 m.) išbuvusi Detektyvų klubo prezidente, teisę sakyti kalbas ir tostus ji perleisdavo kitiems.


 10. Galima sakyti, kad Prancūzija tapo centralizuota valstybe valdant Liudvikui Šventajam, kuris įvykdė keletą administracinių reformų.


 11. Tradicinė serbų virtuvė yra gana įvairi, galima sakyti, kad ji yra Vidurio Europos, Viduržemio jūros ir Artimųjų Rytų virtuvių derinys.


 12. Šiuo atžvilgiu galima sakyti, kad germanų prokalbė pasižymėjo negebėjimu kurti naujų vientisinių laikų ir buvo linkusi netekti paveldėtųjų.


 13. Bendrais bruožais apibūdinant regiono augaliją, galima sakyti, kad tai milžiniškas visažalių labai vešlių ir tankiai suaugusių augalų sąžalynas.


 14. Galima sakyti, perfektas reiškia įvykį praeityje, kurio rezultatas svarbus einamuoju metu; kitaip negu imperfektas, jis telkia dėmesį į veiksmo rezultatą.


 15. Ross teigia, kad yra neteisinga sakyti, jog propaganda yra tiesiog klaidinga arba, kad ji yra sąlyginė melui, nes dažnai propagandistas tiki tuo, ką jis/ji perduoda.


 16. Vėliau nusistatė daugybę sudėtingų taisyklių, kurių laikydamasis galėjo sakyti gyvenąs skaisčiai ir tuo pat metu toliau kalbėti apie seksą, rašyti apie tai laiškus ir neatsisakyti tam tikrų poelgių.


 17. Vienas bahajų atsakymas būtų: jeigu žmogus negalėtų daryti blogio ir sukelti kančių, nebūtų galima sakyti, kad jis turi laisvą valią, kuri yra viena Dievo savybių, o žmogus turi galimybę įgyti visas Dievo savybes.


 18. Prūsijos politika tautinių mažumų atžvilgiu privedė prie to, kad knygų leidyba Žemutinėje Lužicoje, galima sakyti, liovėsi plėtotis, žemutinių sorbų kalbos vartojimas bažnytiniame gyvenime buvo ribojamas, o nuo XIX a.


Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Metamodelis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_Šv._Mikalojaus_bažnyčia, https://lt.wikipedia.org/wiki/Friulų_kalba, https://lt.wikipedia.org/wiki/Mėlynųjų_Vandenų_mūšis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Budizmas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Šventoji_giraitė, https://lt.wikipedia.org/wiki/Determinizmas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Viešojo_pasirinkimo_teorija, https://lt.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie, https://lt.wikipedia.org/wiki/Prancūzijos_istorija, https://lt.wikipedia.org/wiki/Serbijos_kultūra, https://lt.wikipedia.org/wiki/Germanų_prokalbė, https://lt.wikipedia.org/wiki/Amazonija, https://lt.wikipedia.org/wiki/Vepsų_kalba, https://lt.wikipedia.org/wiki/Propaganda, https://lt.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Gandhi, https://lt.wikipedia.org/wiki/Bahajų_tikėjimas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Žemutinių_sorbų_kalba

Ankstesnis ir kitas žodis duomenų bazėje

‹‹ sakyklą sakė ››

Bendra informacija apie "sakyti" sakinių pavyzdžius

Šioje svetainėje pateikiami žodžio sakyti sakinių pavyzdžiai yra kilę iš skirtingų oficialių šaltinių. Pavyzdžiui, vienas iš mūsų šaltinių yra Vikipedijos straipsniai, kurie priskiriami bent jau geriems straipsniams. Tačiau mes taip pat naudojame naujienų straipsnius, knygas ir kitus bendrinius tekstus, kad surinktume sakinių pavyzdžius, kaip žodis "sakyti" gali būti naudojamas sakinyje. Kiekvieno sakinio dešinėje rasite nuorodos rodyklę, kuri nukreipia jus į sakinio šaltinį, kur galite pasiekti visą pateikto sakinio pavyzdžio tekstą ir kontekstą. Tai gali būti naudinga, nes kai kuriuos žodžius kartais gali būti sunku suprasti tik sakinį kontekstui, o visas straipsnis arba tekstas gali padėti suprasti, kaip vartoti žodį "sakyti".