Sakinių pavyzdžiai

Sakinių pavyzdžiai saksų

Čia galite rasti daugybę pavyzdinių sakinių, skirtų žodžiui saksų, arba, kitaip tariant, sakinių, kurie gali padėti išmokti sakinyje naudoti žodį saksų in a sentence. Mokymasis naudoti žodį sakiniuose gali būti labai naudingas, pavyzdžiui, kai reikia išmokti vartoti žodį sakinyje, kokiame kontekste žodis gali būti naudojamas, taip pat sužinoti tikrąją žodžio reikšmę "saksų".

Saksų sakinyje

Žemiau rasite kelis sakinius, iliustruojančius, kaip sakinyje vartoti žodį saksų


 1. Prie saksų prisijungė fryzai ir slavai.


 2. Buvo įteisinta saksų ir frankų lygybė prieš įstatymą.


 3. Naujas kalnas) arba Novamonte bei saksų tekstuose kaip Nyeuberghe.


 4. Norėdamas juos nugalėti, Karolis sudarė sąjungą su obodritų slavais, saksų priešais.


 5. Karolis iš Nordalbingijos į šalies vidines teritorijas perkėlė 10 tūkstančių saksų šeimų.


 6. Vokiečių kalba susidarė iš frankų, alemanų, bavarų ir iš dalies iš senovės saksų ir fryzų tarmių.


 7. Tuo pat metu frankų sąjungininkai obodritai sumušė nordalbingus prie Svetanos, nužudę apie 4000 saksų.


 8. Vėl, kaip ir anksčiau, jo stovykloje pasirodė daugybė saksų, kurie paliko įkaitus ir prisiekė ištikimybę.


 9. Kartu su armija ir šventikais Karoliui pavyko nueiti iki pat Elbės teritorinės ribos tarp saksų ir slavų.


 10. Daugelis frankų ir saksų, priėmusių naująjį tikėjimą, buvo išžudyti, krikščioniškos bažnyčios sugriautos.


 11. Karolis Rėgensburge praleido visus metus, tačiau nuo naujo žygio prieš avarus, jį sulaikė saksų sukilimas.


 12. Ekspedicijos metu Karolis Saksonijoje apgyvendino frankus, o daugybę saksų išsigabeno pas save į Frankiją.


 13. Karolis Didysis surinko naują armiją, atvyko į Verdeną, susikvietė saksų viršaičius ir privertė išduoti 4500 maištininkų.


 14. Po kruvinų prijungimų ir prievartinio saksų krikšto, Frankų imperija išsiplėtė iki Šiaurės jūros ir šiandieninės Austrijos.


 15. Karolis grįžo į Frankiją, su savimi vesdamas daugybę saksų su žmonomis ir vaikais, kuriuos apgyvendino vidinėse šalies srityse.


 16. Lietuviams padėti iš Kauno atvyko saksų savanorių kuopa su kulkosvaidžiais ir artilerija, buvo parengtas bendro puolimo planas.


 17. Po šio įvyko Karolis pakeitė taktiką nutarė įkurti „sutvirtintą pasienį“ (marką), kuris turėjo frankus apsaugoti nuo saksų įsiveržimų.


 18. Rytinėse žemėse, kuriose vėliau atsirado Vokietija, valdovu buvo išrinktas Henrikas Paukštininkas iš saksų dinastijos (Henrikas I iš Vokietijos).


 19. Skiriamos šios vokiečių žemaičių rašto kalbos: senoji (VIII–XII a.) ir vidurinė (XIII–XV a.) vokiečių žemaičių kalba (jos saksų žemaičių tarme IX–XV a.


 20. Karolis su didele kariuomene įsiveržė giliai į saksų teritoriją, pasiekė ostfalų žemes ir priėjo Okerio upę, prisigrobė belaisvių ir paliko stiprias įgulas Erisburge ir Sigiburge.


 21. Rudenį saksų vadai Vidukindas ir Abionas galiausiai atvyko į Karolių rūmus Šampanėje, kur pasikrikštijo (Karolis buvo Vidukindo krikšto tėvas), prisiekė ištikimybę ir gavo iš karaliaus rankų gausias dovanas.


Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Karolis_Didysis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Novo_Brdas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokiečių_kalba, https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietija, https://lt.wikipedia.org/wiki/Kėdainių_kautynės, https://lt.wikipedia.org/wiki/Prancūzijos_istorija

Ankstesnis ir kitas žodis duomenų bazėje

‹‹ saksus sakus ››

Bendra informacija apie "saksų" sakinių pavyzdžius

Šioje svetainėje pateikiami žodžio saksų sakinių pavyzdžiai yra kilę iš skirtingų oficialių šaltinių. Pavyzdžiui, vienas iš mūsų šaltinių yra Vikipedijos straipsniai, kurie priskiriami bent jau geriems straipsniams. Tačiau mes taip pat naudojame naujienų straipsnius, knygas ir kitus bendrinius tekstus, kad surinktume sakinių pavyzdžius, kaip žodis "saksų" gali būti naudojamas sakinyje. Kiekvieno sakinio dešinėje rasite nuorodos rodyklę, kuri nukreipia jus į sakinio šaltinį, kur galite pasiekti visą pateikto sakinio pavyzdžio tekstą ir kontekstą. Tai gali būti naudinga, nes kai kuriuos žodžius kartais gali būti sunku suprasti tik sakinį kontekstui, o visas straipsnis arba tekstas gali padėti suprasti, kaip vartoti žodį "saksų".