Sakinių pavyzdžiai

Sakinių pavyzdžiai religinį

Čia galite rasti daugybę pavyzdinių sakinių, skirtų žodžiui religinį, arba, kitaip tariant, sakinių, kurie gali padėti išmokti sakinyje naudoti žodį religinį in a sentence. Mokymasis naudoti žodį sakiniuose gali būti labai naudingas, pavyzdžiui, kai reikia išmokti vartoti žodį sakinyje, kokiame kontekste žodis gali būti naudojamas, taip pat sužinoti tikrąją žodžio reikšmę "religinį".

Religinį sakinyje

Žemiau rasite kelis sakinius, iliustruojančius, kaip sakinyje vartoti žodį religinį


 1. Šventieji karai nulėmė ir kai kurių tautų religinį požiūrį.


 2. Siekdama plėsti religinį švietimą švedų valdžia ėmėsi mokyklų steigimo.


 3. Bahá'u’lláh uždraudė bahajams turėti bet kokį religinį vadovavimą ar kunigystę.


 4. Mokslininkai mano, kad karalius planavo čia įsteigti religinį centrą vietoje Sūzų.


 5. Šiaurės Korėjoje Kim Čen Iro asmenybė yra kulto objektas, kuris turi religinį charakterį.


 6. Terminas Rocking pirmą kartą panaudotas gospel dainininkų Amerikos pietuose ir reiškiantis religinį džiūgavimą.


 7. Šioje valstybėje vokiečių atvykėlių mažuma sudarė politinį, karinį, religinį ir intelektualinį elitą, valdė prekybą ir žemę.


 8. Susiedama religinį susiskaldymą su politiniu, Augsburgo taika užfiksavo mažų valstybėlių rinkinį, išlikusį Vokietijoje iki pat XIX a.


 9. Toks koplytėlės ir šarvojimo koplyčios sąlytis turi religinį pagrindą: Kryžiaus kelio apeigose akcentuojama intencija malda už mirusius.


 10. Liuteronybė skatino raštingumo plitimą ir transformavo religinį meną, tačiau valstiečiai išliko tadicinių pažiūrų ir ilgai laikėsi katalikybės.


 11. Sėkminga reformacija Ciuriche ir greita jos plėtra religinį atsinaujinimą padarė politiniu klausimu ir pagrindine konflikto tarp trylikos kantonų priežastimi.


 12. Tačiau pasaulio pabaigai neįvykus, jis pakeitė savo kryptį ir 1931 metais įregistravo naują religinį judėjimą, pavadintą „Jehovos liudytojai“ (Jehovah’s Witnesses).


 13. Lyga informuodavo JAV vyriausybę ir visuomenę apie Baltijos šalyse TSRS vykdomus žmogaus teisių pažeidimus, religinį persekiojimą, kultūrinę ir tautinę diskriminaciją.


 14. Įgyvendinus Palestinos mandatą, įpareigojusį Britanijos vyriausybę „įkurti Palestinoje nacionalinius žydų tautos namus“, įtampa peraugo į religinį konfliktą tarp žydų ir arabų.


Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Kryžiaus_žygiai, https://lt.wikipedia.org/wiki/Estijos_istorija, https://lt.wikipedia.org/wiki/Bahajų_tikėjimas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Čoga_Zanbilis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Kim_Čen_Iras, https://lt.wikipedia.org/wiki/Rokas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Augsburgo_taika, https://lt.wikipedia.org/wiki/Žagarės_bažnyčios_šventoriaus_koplyčia, https://lt.wikipedia.org/wiki/Reformacija_Šveicarijoje, https://lt.wikipedia.org/wiki/Jehovos_liudytojai, https://lt.wikipedia.org/wiki/Amerikos_baltų_laisvės_lyga, https://lt.wikipedia.org/wiki/Izraelio–Palestinos_konfliktas

Ankstesnis ir kitas žodis duomenų bazėje

‹‹ religinę reliktinių ››

Bendra informacija apie "religinį" sakinių pavyzdžius

Šioje svetainėje pateikiami žodžio religinį sakinių pavyzdžiai yra kilę iš skirtingų oficialių šaltinių. Pavyzdžiui, vienas iš mūsų šaltinių yra Vikipedijos straipsniai, kurie priskiriami bent jau geriems straipsniams. Tačiau mes taip pat naudojame naujienų straipsnius, knygas ir kitus bendrinius tekstus, kad surinktume sakinių pavyzdžius, kaip žodis "religinį" gali būti naudojamas sakinyje. Kiekvieno sakinio dešinėje rasite nuorodos rodyklę, kuri nukreipia jus į sakinio šaltinį, kur galite pasiekti visą pateikto sakinio pavyzdžio tekstą ir kontekstą. Tai gali būti naudinga, nes kai kuriuos žodžius kartais gali būti sunku suprasti tik sakinį kontekstui, o visas straipsnis arba tekstas gali padėti suprasti, kaip vartoti žodį "religinį".