Sakinių pavyzdžiai

Sakinių pavyzdžiai religinę

Čia galite rasti daugybę pavyzdinių sakinių, skirtų žodžiui religinę, arba, kitaip tariant, sakinių, kurie gali padėti išmokti sakinyje naudoti žodį religinę in a sentence. Mokymasis naudoti žodį sakiniuose gali būti labai naudingas, pavyzdžiui, kai reikia išmokti vartoti žodį sakinyje, kokiame kontekste žodis gali būti naudojamas, taip pat sužinoti tikrąją žodžio reikšmę "religinę".

Religinę sakinyje

Žemiau rasite kelis sakinius, iliustruojančius, kaip sakinyje vartoti žodį religinę


 1. Sovijaus religinę reformą datuoja XIII–XII a.


 2. Ji naudoja tam tikrą religinę simboliką, panašią į kamoros.


 3. Nuo to laiko Serbija gavo politinę ir religinę nepriklausomybę.


 4. Ugnikalnis turi religinę reikšmę Džono Frumo sektos pasekėjams.


 5. Už savo religinę veiklą praleido beveik 30 metų Stalino lageriuose.


 6. Pagrindinis šalies maistas ryžiai turi kultūrinę ir religinę reikšmę.


 7. Pasakojama, kad judėjų vyresnybė už religinę išdavystę norėjo nužudyti Jėzų.


 8. Išmoko žemutinių sorbų kalbą, į Kotbuso tarmę ėmė versti religinę literatūrą.


 9. Kad ir kokios buvo sukilimo priežastys, jis greitai įgavo religinę reputaciją.


 10. Lokio ceremonija turi tiek religinę, tiek politinė, tiek ir ekonominę reikšmę.


 11. Ten jiedu sukūrė serbų religinę bendruomenę, kurios ašimi tapo Hilandaro vienuolynas.


 12. Vilniaus, Kauno, Molėtų „Romuvos“ formaliai susijungė į senovės baltų religinę bendriją.


 13. Navahams, vakarų apačiams ir jakariliams nemažą religinę reikšmę turėjo ir piešimas ant smėlio.


 14. Tengri Bogu priėmė manicheizmą, religinę atmainą iš Irano, kaip pagrindinę savo imperijos religiją.


 15. Perelozų religinę bendruomenę sudarė 12 pastovių bendruomenės narių su pirmininku Michailu Rybakovu.


 16. Tuo metu daug skaitė, ypač filosofinę ir religinę literatūrą, savarankiškai studijavo anglų ir lenkų kalbas.


 17. Pasakojime apie Brutenio-Videvučio religinę reformą yra užsimenama apie draudimą garbinti moteriškas dievybes.


 18. Šios organizacijos tikslas buvo vaišnavizmo skleidimas Indijoje ir už jos ribų, platinant religinę literatūrą.


 19. Mokslininkai nėra priėję vieningos šių reiškinių interpretacijos, tačiau yra linkę jiems priskirti religinę reikšmę.


 20. Teisingumo ministerija įteisino Perelozų sentikių religinę bendruomenę, kuri atgavo nuosavybės teises į cerkvės pastatą.


 21. Antonijės Abramovičiaus vadovaujama grupė įkūrė atskirą religinę organizaciją, pavadintą Juodkalnijos stačiatikių bažnyčia (serb.


 22. Tomas matė savo rizikingus sumanymus kaip religinę ir socialinę tarnybą, o jo sūnus ėmėsi komercijos, kas leido kompanijai plėstis.


 23. Pirmu atveju tai suteikia valdančiajai dinastijai religinę valdymo legitimaciją, antru atveju mitai tarnauja genčių bendrumo pojūčiui formuoti ir stiprinti.


 24. Pagal Ordino nuostatas, fizinis darbas yra laikomas neatsiejama benediktinų gyvenimo dalimi, nes jis padeda išlaikyti ir suvienyti visą religinę bendruomenę.


 25. Jame Hugas centrinėje scenoje vaizduoja įprastą religinę temą − biblijinį Piemenėlių pagarbinimą, šoninėse panelėse vaizduojami Portinario šeimos nariai kartu su šventaisiais − globėjais.


 26. Japonijos vyriausybė siekė pašalinti Ispanijos ir Portugalijos kolonijinę ir religinę įtaką, nes tai buvo suvokiama kaip vis didėjanti grėsmė šiogūnato valdymo stabilumui ir taikai salyne.


 27. Daugelyje pasaulio kultūrų smilkalų deginimas nuo seno turėjo dvasinę ir religinę prasmę, tikėta kvapiųjų medžiagų gydomosiomis savybėmis, ir tai atsispindi tam skirtų gaminių dizaine ir puošyboje.


 28. Kserksas, siekdamas sustabdyti Persijos imperijos silpnėjimą ir irimą, įvykdė kai kurias reformas, taip pat ir religinę; bandė uždrausti vietos dievų garbinimą ir įvesti vieno visų persų dievo kultą.


 29. Be kitų, kaip pagrindinė kalbos nykimo priežastis įvardijama nepaprastai mažas jos vartotojų skaičius, gyventojų išsibarstymas, buvimas arti metropolijos ir tai, kad stačiatikiai vodai rusų kalbą vartoja kaip religinę.


Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Sovijus, https://lt.wikipedia.org/wiki/Jungtinė_Šventoji_Karūna, https://lt.wikipedia.org/wiki/Serbijos_stačiatikių_bažnyčia, https://lt.wikipedia.org/wiki/Tukosmera, https://lt.wikipedia.org/wiki/Patriarchas_Kirilas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Laosas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Jėzus_Kristus, https://lt.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottlieb_Fabricius, https://lt.wikipedia.org/wiki/Šimabaros_sukilimas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Ainai, https://lt.wikipedia.org/wiki/Romuva, https://lt.wikipedia.org/wiki/Apačiai, https://lt.wikipedia.org/wiki/Uigūrų_kaganatas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Perelozų_Viešpaties_Kryžiaus_sentikių_cerkvė, https://lt.wikipedia.org/wiki/Josifas_Brodskis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Senoji_Europa, https://lt.wikipedia.org/wiki/Bhaktivedanta_Svamis_Prabhupada, https://lt.wikipedia.org/wiki/Naskos_piešiniai, https://lt.wikipedia.org/wiki/Stačiatikybė_Juodkalnijoje, https://lt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cook, https://lt.wikipedia.org/wiki/Mitologija, https://lt.wikipedia.org/wiki/Solemo_Šv._Petro_abatija, https://lt.wikipedia.org/wiki/Hugo_van_der_Goes, https://lt.wikipedia.org/wiki/Sakoku, https://lt.wikipedia.org/wiki/Smilkalinė, https://lt.wikipedia.org/wiki/Kserksas_I, https://lt.wikipedia.org/wiki/Vodų_kalba

Ankstesnis ir kitas žodis duomenų bazėje

‹‹ religinės religinį ››

Bendra informacija apie "religinę" sakinių pavyzdžius

Šioje svetainėje pateikiami žodžio religinę sakinių pavyzdžiai yra kilę iš skirtingų oficialių šaltinių. Pavyzdžiui, vienas iš mūsų šaltinių yra Vikipedijos straipsniai, kurie priskiriami bent jau geriems straipsniams. Tačiau mes taip pat naudojame naujienų straipsnius, knygas ir kitus bendrinius tekstus, kad surinktume sakinių pavyzdžius, kaip žodis "religinę" gali būti naudojamas sakinyje. Kiekvieno sakinio dešinėje rasite nuorodos rodyklę, kuri nukreipia jus į sakinio šaltinį, kur galite pasiekti visą pateikto sakinio pavyzdžio tekstą ir kontekstą. Tai gali būti naudinga, nes kai kuriuos žodžius kartais gali būti sunku suprasti tik sakinį kontekstui, o visas straipsnis arba tekstas gali padėti suprasti, kaip vartoti žodį "religinę".