Sakinių pavyzdžiai

Sakinių pavyzdžiai pilyje

Čia galite rasti daugybę pavyzdinių sakinių, skirtų žodžiui pilyje, arba, kitaip tariant, sakinių, kurie gali padėti išmokti sakinyje naudoti žodį pilyje in a sentence. Mokymasis naudoti žodį sakiniuose gali būti labai naudingas, pavyzdžiui, kai reikia išmokti vartoti žodį sakinyje, kokiame kontekste žodis gali būti naudojamas, taip pat sužinoti tikrąją žodžio reikšmę "pilyje".

Pilyje sakinyje

Žemiau rasite kelis sakinius, iliustruojančius, kaip sakinyje vartoti žodį pilyje


 1. Iš dalies atstatyje pilyje XIX a.


 2. Mirė giminės Žešuvo pilyje 1706 m.


 3. Kauno seniūnas rezidavo Kauno pilyje.


 4. Piliakalnyje stovėjusioje pilyje 1382 m.


 5. Mirė Bliunbacho pilyje (prie Zalcburgo) 1950 m.


 6. Po savaitės Kęstutis mirė įkalintas Krėvos pilyje.


 7. Christburgo pilyje po prūsų pralaimėto 1242–1249 m.


 8. Gordonstoun) pilyje, įkūrė britišką „Salem“ mokyklą.


 9. Šioje pilyje apsistodavo žemės ir miesto teismų teisėjai.


 10. Rezidencinėje pilyje turėjo vykti didelė istorijos paroda.


 11. Asvejos ežero apsuptoje Radvilų pilyje Dubingiuose 1547 m.


 12. Šiuo metu pilyje veikia muziejus, restoranas ir biblioteka.


 13. Žemės seniūnai reziduodavo Melnike, Melniko pilyje ir Losicėje.


 14. Jis gimė Sineso pilyje, kurią valdė jo tėvas, alkaldas Estevanas da Gama.


 15. Kitais metais imperatorius pervežtas į Edo miestą ir apgyvendintas pilyje.


 16. Jonas III su žmona Kotryna Jogailaite ir sūnumi Zigmantu Gripsholmo pilyje.


 17. Kiemas aikštelė sodyboje, pilyje arba rūmuose, aplink kurią išstatomi pastatai.


 18. Didžiausi viduramžių festivaliai vyksta Apuolėje, Trakų salos pilyje, Kernavėje.


 19. Jis mato praeityje vykusius įvykius ir kaip mirė visi iki jo pilyje buvę žmonės.


 20. Karaliaučiaus komtūro kariuomenė, pastebėjusi, kad pilyje nėra žmonių, ją sudegino.


 21. Pradinį išsilavinimą įgijo, matyt, Gvidiro pilyje, kurios žemes nuomojosi jo tėvas.


 22. Antrojo pasaulinio karo metais skulptūra buvo demontuota ir paslėpta Pilnico pilyje.


 23. Darbai Fontenblo pilyje, vėliau pavadinti „Fontenblo mokykla“, paveikė prancūzų ir kt.


 24. Skaičiuojama, kad per vienerius metus Gedimino pilyje apsilanko daugiau kaip 150 tūkst.


 25. Shelley paėmė vokiečių alchemiką Johaną Dipelį, gimusį vadinamojoje Frankenšteino pilyje (vok.


 26. Yedo įsakymu, visiems vyrams, moterims ir vaikams, sugautiems pilyje, paskirta mirties bausmė.


 27. Trys merginos pasilieka nakčiai senoje viduramžių pilyje, kurioje, kaip kalbama, gyvena demonas.


 28. Liuli kūrinių premjeros įvyktų senojoje Sen Žermeno pilyje, o tik po to būtų pristatytos mieste.


 29. Socialistinės Čekoslovakijos laikais pilyje buvo įrengtas gotikinio ir renesansinio meno muziejus.


 30. Vėliau rūbas buvo eksponuojamas Dresdeno rezidencinėje pilyje ir kt., nutriušęs pateko į saugyklą.


 31. XX amžiuje Dubno pilyje buvo įrengtas kalėjimas, šiandien ji priklauso miesto kraštotyros muziejui.


 32. Ordinas pagrobė vieną iš LDK kunigaikščių Kęstutį ir jį įkalino Marienburgo pilyje, bet jis pabėgo.


 33. Popiežių imperatorius rado Kanosos pilyje, Šiaurės Italijoje, bet Grigalius VII nenorėjo jo priimti.


 34. Lauke gydytojai susitinka Katią, gyvenančią netoliese esančioje pilyje su tėvu ir broliu Konstantinu.


 35. Satezelės pilyje Kaupas dalyvavo vyskupo Alberto atsiųstoje taikos delegacijoje derėtis su sukilėliais.


 36. Tačiau pirmą kartą Skrudžas sutiko Kvakailą matydamas jo dvasią vienas apsilankęs Makdakų pilyje 1877 m.


 37. Mišelis de Montenis gimė Montenio pilyje (netoli Bordo miesto Prancūzijoje) kilmingo dvarininko šeimoje.


 38. Popiežius Gelasijus II buvo apsistojęs Ardėjos pilyje 1118 m., o vėliau dėl jos varžėsi įvairūs didikai.


 39. Tai sukėlė masines represijas, kurių metu Akershuso pilyje buvo sušaudyti 34 įkalinti pasipriešinimo kovotojai.


 40. Dvidešimt trejus metus jie išgyveno jos pilyje Brukberge, versdamiesi iš fabriko teikiamo pelno ir Fojerbacho raštų.


 41. Jis turėjo savo herbą su liūto atvaizdu, Aukštutinėje pilyje buvo saugojamas kunigaikščio iždas ir ginklų arsenalas.


 42. Kaune lankęsi Lietuvos ir Lenkijos valdovai gyveno nebe senojoje Neries paplautoje Kauno pilyje, bet naujoje vietoje.


 43. Kazimieras) slėpėsi nuo maro, tačiau nėra tiksliai žinoma, ar karališkoji šeima gyveno šiame pastate, ar senojoje pilyje.


 44. Martyno koplyčia Aukštutinėje pilyje, Ukmergės, Maišiagalos, Nemenčinės, Medininkų, Krevo, Obolcų, Ainos parapijų bažnyčios.


 45. Šiuo metu pilyje veikia 20 vietų viešbutis, yra 100 vietų banketų salė, 150 vietų konferencijų salė, 40 vietų seminarų salė.


 46. Siekdami išvengti ordino įsikišimo sukilėlių vadai sutiko dalyvauti Paidės pilyje surengtose derybose, kur jie buvo nužudyti.


 47. Sukilėlių malšinimui Tokugavos šiogūnatas pasiuntė 125 000 karių, kurie sutriuškino sukilėlius po ilgos apgulties Haros pilyje.


 48. Jis ja buvo nuolat nepatenkintas ir kalė tol, kol iš pačių figūrų beveik nieko nebeliko (ši skulptūra yra Sforcų pilyje Milane).


 49. Sukilėlių malšinimui Tokugavos šiogūnatas pasiuntė 125 000 karių, kurie sutriuškino sukilėlius po ilgos apgulties Haros pilyje (jap.


 50. Po normanų laikų Aversa patyrė nuosmūkį: angevinų karaliai atvykdavo čia tik medžioti ir puotauti neišlikusioje pilyje senamiestyje.


Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Bytuvo_pilis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Jeronimas_Augustinas_Liubomirskis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_apskritis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Bražuolės_piliakalnis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Gustavas_Krupas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Didysis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Christburgo_taika, https://lt.wikipedia.org/wiki/The_Duke_of_Edinburgh's_International_Award, https://lt.wikipedia.org/wiki/Viduramžių_Lvovo_istorija, https://lt.wikipedia.org/wiki/Augusto_Stipriojo_karūnavimo_mantija, https://lt.wikipedia.org/wiki/Dubingių_kunigaikštystė, https://lt.wikipedia.org/wiki/Melniko_žemė, https://lt.wikipedia.org/wiki/Sinesas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Meidži_laikotarpis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_III, https://lt.wikipedia.org/wiki/Kiemas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Istorinė_viduramžių_rekonstrukcija, https://lt.wikipedia.org/wiki/Kraujo_pilis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Kolainių_pilis, https://lt.wikipedia.org/wiki/William_Morgan, https://lt.wikipedia.org/wiki/Auksinis_raitelis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Rosso_Fiorentino, https://lt.wikipedia.org/wiki/Gedimino_kalno_funikulierius, https://lt.wikipedia.org/wiki/Frankenšteino_monstras, https://lt.wikipedia.org/wiki/Šimabaros_sukilimas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Demono_meilužė, https://lt.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lully, https://lt.wikipedia.org/wiki/Kosto_pilis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Dubno_pilis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Kryžiaus_žygiai, https://lt.wikipedia.org/wiki/Kliuni_reformos, https://lt.wikipedia.org/wiki/Šėtono_kaukė_(filmas), https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaupas_(vadas), https://lt.wikipedia.org/wiki/Seras_Kvakaila_Makdakas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Mišelis_de_Montenis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Ardėja, https://lt.wikipedia.org/wiki/Statspolitiet, https://lt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Andreas_Feuerbach, https://lt.wikipedia.org/wiki/Senieji_Kauno_kunigaikščių_rūmai, https://lt.wikipedia.org/wiki/Andrius_Vasila, https://lt.wikipedia.org/wiki/Aucė, https://lt.wikipedia.org/wiki/Estijos_istorija, https://lt.wikipedia.org/wiki/Sakoku, https://lt.wikipedia.org/wiki/Mikelandželas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Aversa

Ankstesnis ir kitas žodis duomenų bazėje

‹‹ pilvą pilys ››

Bendra informacija apie "pilyje" sakinių pavyzdžius

Šioje svetainėje pateikiami žodžio pilyje sakinių pavyzdžiai yra kilę iš skirtingų oficialių šaltinių. Pavyzdžiui, vienas iš mūsų šaltinių yra Vikipedijos straipsniai, kurie priskiriami bent jau geriems straipsniams. Tačiau mes taip pat naudojame naujienų straipsnius, knygas ir kitus bendrinius tekstus, kad surinktume sakinių pavyzdžius, kaip žodis "pilyje" gali būti naudojamas sakinyje. Kiekvieno sakinio dešinėje rasite nuorodos rodyklę, kuri nukreipia jus į sakinio šaltinį, kur galite pasiekti visą pateikto sakinio pavyzdžio tekstą ir kontekstą. Tai gali būti naudinga, nes kai kuriuos žodžius kartais gali būti sunku suprasti tik sakinį kontekstui, o visas straipsnis arba tekstas gali padėti suprasti, kaip vartoti žodį "pilyje".