Sakinių pavyzdžiai

Sakinių pavyzdžiai nenorėdamas

Čia galite rasti daugybę pavyzdinių sakinių, skirtų žodžiui nenorėdamas, arba, kitaip tariant, sakinių, kurie gali padėti išmokti sakinyje naudoti žodį nenorėdamas in a sentence. Mokymasis naudoti žodį sakiniuose gali būti labai naudingas, pavyzdžiui, kai reikia išmokti vartoti žodį sakinyje, kokiame kontekste žodis gali būti naudojamas, taip pat sužinoti tikrąją žodžio reikšmę "nenorėdamas".

Nenorėdamas sakinyje

Žemiau rasite kelis sakinius, iliustruojančius, kaip sakinyje vartoti žodį nenorėdamas


  1. Matyt, nenorėdamas palikti Telšių, netrukus pasiprašė atleidžiamas.


  2. Rumo sultonas, nenorėdamas pakliūti į nelaisvę, iš mūšio lauko pabėgo.


  3. Tėvas, nenorėdamas, kad vaikas būtų laikomas nesantuokiniu, išvežė jį į Estiją.


  4. Kingas taip pat planavo išleisti „Mizerę“ Bachmano vardu, bet persigalvojo, nenorėdamas, kad jo antrininkas taptų toks populiarus, kaip jis pats.


  5. Iš bažnyčios ištrūksta Saros Kuper duktė Čejenė, tačiau agentas Bruksas, nenorėdamas paklusti įsakymui visus nužudyti, priverčia ją grįžti atgal į vidų.


  6. Šių vadas Vinetu, nenorėdamas kraujo praliejimo, kreipiasi į savo bičiulį Old Šeterhendą, kad šis padėtų jam susitikti su gubernatoriumi ir viską išsiaiškinti.


  7. Tačiau Švenčionių dekanas Nikodemas Vaišutis, nenorėdamas, kad atsirastų dar vienas lenkinimo židinys, atkalbėjo vietinius žmones nuo šios minties, motyvuodamas, jog tai būsią pernelyg brangu.


  8. Techniniu redaktorium buvo Juozas Bagdonas, kuris, nenorėdamas, kad DB sudarytų konkurenciją jo redaguojamiems „Varpui“ ir „Ūkininkui“, išimdavo visą politinę medžiagą, palikdamas vien darbininkų buities vaizdelius.


  9. Iš pradžių Michailas sėkmingai gynėsi nuo lietuvių puolimų; vėliau, nenorėdamas paklusti didžiajam kunigaikščiui Dimitrijui Aleksandrovičiui, atmušė naikinamąjį jo žygį kartu su dimitrijaus sąjungininkais totoriais.


Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Vsevolodas_Kopylovas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Kiose_Dage_mūšis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Afanasijus_Fetas, https://lt.wikipedia.org/wiki/Stephen_King, https://lt.wikipedia.org/wiki/Raudonoji_valstija, https://lt.wikipedia.org/wiki/Vinetu_3, https://lt.wikipedia.org/wiki/Sena_Pašaminė, https://lt.wikipedia.org/wiki/Darbininkų_balsas_(Tilžė), https://lt.wikipedia.org/wiki/Tverės_kunigaikštystė

Ankstesnis ir kitas žodis duomenų bazėje

‹‹ nenormalaus nenorėjo ››

Bendra informacija apie "nenorėdamas" sakinių pavyzdžius

Šioje svetainėje pateikiami žodžio nenorėdamas sakinių pavyzdžiai yra kilę iš skirtingų oficialių šaltinių. Pavyzdžiui, vienas iš mūsų šaltinių yra Vikipedijos straipsniai, kurie priskiriami bent jau geriems straipsniams. Tačiau mes taip pat naudojame naujienų straipsnius, knygas ir kitus bendrinius tekstus, kad surinktume sakinių pavyzdžius, kaip žodis "nenorėdamas" gali būti naudojamas sakinyje. Kiekvieno sakinio dešinėje rasite nuorodos rodyklę, kuri nukreipia jus į sakinio šaltinį, kur galite pasiekti visą pateikto sakinio pavyzdžio tekstą ir kontekstą. Tai gali būti naudinga, nes kai kuriuos žodžius kartais gali būti sunku suprasti tik sakinį kontekstui, o visas straipsnis arba tekstas gali padėti suprasti, kaip vartoti žodį "nenorėdamas".