Sakinių pavyzdžiai

Sakinių pavyzdžiai eksponatų

Čia galite rasti daugybę pavyzdinių sakinių, skirtų žodžiui eksponatų, arba, kitaip tariant, sakinių, kurie gali padėti išmokti sakinyje naudoti žodį eksponatų in a sentence. Mokymasis naudoti žodį sakiniuose gali būti labai naudingas, pavyzdžiui, kai reikia išmokti vartoti žodį sakinyje, kokiame kontekste žodis gali būti naudojamas, taip pat sužinoti tikrąją žodžio reikšmę "eksponatų".

Eksponatų sakinyje

Žemiau rasite kelis sakinius, iliustruojančius, kaip sakinyje vartoti žodį eksponatų


 1. Muziejuje sukaupta beveik 5 000 eksponatų.


 2. Dalis muziejaus eksponatų buvo sunaikinta.


 3. Keletas iš žymiausių galerijos eksponatų:.


 4. Čia patalpinta ir dalis išlikusių eksponatų.


 5. Daugelis eksponatų reprezentuoja gotikos stilių.


 6. Muziejuje sukaupta daugiau, kaip 70 000 eksponatų.


 7. Buvo suskaičiuota, kad iš 34 982 eksponatų žuvo 7 203.


 8. Daugelis tuometinių eksponatų iki mūsų dienų neišliko.


 9. Nepaisant to, didžioji dalis eksponatų liko išsaugota.


 10. Muziejaus rinkiniuose saugomi 60.062 eksponatų vienetai.


 11. Jame yra 118 pastatų bei sukaupta daugiau nei 3000 eksponatų.


 12. Jame įrengtas kompiuteriu valdomas eksponatų LED apšvietimas.


 13. Ekspedicijų metu surinkta didžioji dalis muziejaus eksponatų.


 14. Šiuo metu Rytų meno kolekcijoje yra daugiau kaip 7000 eksponatų.


 15. Praplėsta muziejaus teritorija, atsirado daugiau vertingų eksponatų.


 16. Yra eksponatų atspindinčių ir gelbėjimo darbus jūroje ir pakrantėse.


 17. Žilvičio dovanota asmeninė kolekcija, kurioje buvo apie 500 eksponatų.


 18. Muziejus, neturėdamas ekspozicijų ir toliau liko tik eksponatų sandėliu.


 19. Čia buvo sukaupta apie 250 etnografijos, archeologijos ir kitų eksponatų.


 20. Greitai muziejus nebegalėjo sutalpinti visų eksponatų dviejuose kambariuose.


 21. Per Antrąjį pasaulinį karą muziejus neteko beveik visų eksponatų; atkurtas 1946 m.


 22. Senovės ir Rytų krikščioniškojo meno kolekcijoje priskaičiuojama apie 24 000 eksponatų.


 23. Naujoji eksponatų saugykla atitinka visus tokio pobūdžio statiniams keliamus reikalavimus.


 24. Sodybos ekspozicija pateikiama ir virtualioje erdvėje suskaitmeninta nemaža dalis eksponatų.


 25. Muziejaus ekspozicijos plotas tuo metu buvo 557 m², kur buvo eksponuojama virš 5000 eksponatų.


 26. Muziejaus archyve saugomas eksponatų, ištrauktų iš po griuvėsių ir grąžintų muziejui, sąrašas.


 27. Šiandien jame saugoma daugiau nei pusantro milijono eksponatų ir jis vienija vienuolika padalinių.


 28. Darbuotojai grąžino ir dalį eksponatų, per okupaciją išvežtų į Vidaus reikalų ministerijos archyvus.


 29. Vepriuose veikia Ukmergės kraštotyros muziejaus Veprių filialas, kuriame sukaupta per 5000 eksponatų.


 30. Ši kolekcija tapo monetų ir medalių skyriaus, kuriame šiandien yra daugiau kaip 250 000 eksponatų, pagrindu.


 31. Ekspozicijoje buvo 4500 eksponatų, 11 paukščių biogrupių, skeletų rinkinys, lyginamosios anatomijos pavyzdžiai.


 32. Kolekcija pasipildė dar 20000 eksponatų valdant Liudvikui XVIII, Karoliu X, bei Antrosios imperijos laikotarpiu.


 33. Darbuotojai tvarko eksponatų apskaitos dokumentus, sudarinėja [[kartoteka|kartotekas[[, saugo eksponatų rinkinius.


 34. Katinų muziejuje yra labai daug su katėmis susijusių eksponatų, pirmasis mažas juodas medinis kačiukas, dar 1962 m.


 35. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje yra režisieriaus daiktų ekspozicija, kurią sudaro daugiau negu 300 eksponatų.


 36. Po karo muziejus atgavo nemažai eksponatų, tačiau VI Edfu dinastijos keramikos kolekcija buvo beveik visiškai sunaikinta.


 37. Būtiniausi eksponatų konservavimo darbai buvo atliekami nuo pat muziejaus įkūrimo, bet specialus skyrius įkurtas tik 2000 m.


 38. Muziejuje eksponuojami beveik 35000 eksponatų, pradedant priešistore ir baigiant XIX amžiumi, 60600 kvadratinių metrų erdvėje.


 39. Luvro (tuo metu vadinto Musée Royal) administracija vengė grąžinimo, didelė dalis eksponatų slėpti privačiose meno kolekcijose.


 40. Čia buvo egiptiečių, graikų, etruskų, romėnų senienų, įvairių rankraščių ir knygų rinkinių, mokslo istorijai vertingų eksponatų.


 41. Dalis šių eksponatų (jūros žvaigždė, jūrų lelijos ir kiti) yra išlikę ir net eksponuojami salėse ar saugomi rinkinių saugyklose.


 42. Trys ketvirtadaliai eksponatų paimti iš karališkosios kolekcijos, likusieji iš konfiskuotų aukštuomenės ir Bažnyčios meno kūrinių.


 43. Pagrindinės muziejaus veiklos kryptys prieškaryje etnografinių ekspedicijų rengimas, eksponatų kaupimas, parodos, leidybinė veikla.


 44. Nuo 1963 m., kai muziejus priklausė Gamtos apsaugos komitetui, darbuotojai dažniausiai vykdavo į pavienes išvykas rinkti eksponatų.


 45. Navakauskienės surinktos geologinių eksponatų kolekcijos pagrindu buvusiame miestelio knygyne buvo atidaryta geologijos ekspozicija.


 46. Be to, iki karo ir karo metais į eksponatų sąrašą nebūdavo įtraukiami meno kūriniai (paveikslai, skulptūros), dokumentai, nuotraukos.


 47. Panevėžio kraštotyros muziejuje sukauptas įvairių eksponatų, susijusių su dailininko kūrybiniu palikimu ir jį menančiais ženklais, rinkinys.


 48. Ekspozicijos įvairumu, eksponatų gausumu (4100 egz.) buvo plačiai žinomas ne tik Lietuvoje, tarp Baltijos šalių pralenkė net Rygos gamtos muziejų.


 49. Valdant Napoleonui muziejaus kolekcija smarkiai išsiplėtė, šiam pralaimėjus Vaterlo mūšį didelė dalis eksponatų gražinti jų pirminiams savininkams.


 50. Muziejaus rinkiniuose yra ir geologijos, archeologijos, etnografijos, numizmatikos, kartografijos, laivų technikos, raštijos, filatelijos eksponatų.


Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Šiaulių_Aušros_muziejus, https://lt.wikipedia.org/wiki/Panevėžio_kraštotyros_muziejus, https://lt.wikipedia.org/wiki/Akademijos_galerija_(Venecija), https://lt.wikipedia.org/wiki/Varšuvos_nacionalinis_muziejus, https://lt.wikipedia.org/wiki/Alytaus_kraštotyros_muziejus, https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_Tado_Ivanausko_zoologijos_muziejus, https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_jūrų_muziejus, https://lt.wikipedia.org/wiki/Latvijos_Etnografinis_buities_muziejus_po_atviru_dangumi, https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_Žilvitis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Skuodo_muziejus, https://lt.wikipedia.org/wiki/Samulevičių_memorialinė_sodyba, https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_nacionalinis_muziejus, https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytauto_Didžiojo_karo_muziejus, https://lt.wikipedia.org/wiki/Vepriai, https://lt.wikipedia.org/wiki/Luvras, https://lt.wikipedia.org/wiki/Katinų_muziejus, https://lt.wikipedia.org/wiki/Konstantinas_Glinskis, https://lt.wikipedia.org/wiki/Vladislovas_Tiškevičius_II, https://lt.wikipedia.org/wiki/Betygalos_muziejus, https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazimieras_Naruševičius

Ankstesnis ir kitas žodis duomenų bazėje

‹‹ eksponatus eksponavimo ››

Bendra informacija apie "eksponatų" sakinių pavyzdžius

Šioje svetainėje pateikiami žodžio eksponatų sakinių pavyzdžiai yra kilę iš skirtingų oficialių šaltinių. Pavyzdžiui, vienas iš mūsų šaltinių yra Vikipedijos straipsniai, kurie priskiriami bent jau geriems straipsniams. Tačiau mes taip pat naudojame naujienų straipsnius, knygas ir kitus bendrinius tekstus, kad surinktume sakinių pavyzdžius, kaip žodis "eksponatų" gali būti naudojamas sakinyje. Kiekvieno sakinio dešinėje rasite nuorodos rodyklę, kuri nukreipia jus į sakinio šaltinį, kur galite pasiekti visą pateikto sakinio pavyzdžio tekstą ir kontekstą. Tai gali būti naudinga, nes kai kuriuos žodžius kartais gali būti sunku suprasti tik sakinį kontekstui, o visas straipsnis arba tekstas gali padėti suprasti, kaip vartoti žodį "eksponatų".